Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Utgivelser

Rolf Borch plays Houvenaghel’s Organ

Rolf Borch spiller alle stemmene i sentralt orgelrepertoar av Frescobaldi, Bach og Reger, sammen med sitt eget nye orgelstykke.

 

 

 

 

 

Smilodon

Lene Grenagers poetiske kontrabassklarinettkonsert.

 

 

Inside Out

Et dobbelportrett av Borch og komponisten Ørjan Matre med solo og kammermusikk, sammen med klarinettkonserten Inside Out.

 

 

 

 

 

Bad News from the Desert

Jon Øivind Ness’ sinte klarinettkonsert.

 

 

 

 

Step Inside

Solodebuten fra 2007 med nye norske, og mer etablerte internasjonale solostykker. Musikk av Lachenmann, Ambrosini, Redgate, Hegdal, Kahrs, Buene og Adderley.

 

 

 

 

 

 

Contrabass Clarinet.

Orchestral excerpts and a brief history. 

Orkesterutdrag for kontrabassklarinett sammen med en gjennomgang av instrumentets historie.