Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hjem

Rolf Borch er en klarinettist med et bredt klassisk repertoar kombinert med en forkjærlighet for vår tids musikk. Han er aktiv som solist og kammermusiker og har samarbeidet med en lang rekke norske og internasjonale komponister. Borch spiller alle klarinettinstrumenter og i 2015 fullførte han sitt stipendiatprosjekt som omhandlet kontrabassklarinetten. Borch er fast medlem av ensemblet Cikada og ansatt som klarinettlærer på musikkonservatoriet i Tromsø.

Foto: Heidi Rossow

Foto: Heidi Rossow

”Klarinettisten Rolf Borch spiller det man ikke kan spille på en klarinett.” Nina Krohn, NRK P2

 

”Utrolig musikalitet og teknikk, i kombinasjon med nysgjerringhet og åpenhet. (…) Poetisk og stillferdig, bråkete og frekk, og ikke minst; aldri likegyldig.” Lars Petter Hagen, Musikk-kultur 

 

”Borch fremstår som en musikkformidler hvor viktige ingredienser som humor, dristighet og sjenerøsitet genereres i lungene og blåses gjennom munnstykket, til glede for alle som lytter.” Jon Øystein Flink, Dagsavisen

 

”En oppvisning i hvordan ny musikk kan turneres og gjøres tilgjengelig. (…) Det er et stort teknisk mesterskap i det han gjør. I dette ligger overbevisningens glød. Ny musikk må få klinge dersom verden skal gå videre.” Idar Karevoll, Aftenposten

 

”Plutselig vil jeg bare sitte her og høre på klarinett. (…) Det er en plate som får en til å tro at en har god tid. Hva mer kan man egentlig ønske seg?” Erling Sandmo, NRK P2